Kas­met tūks­tan­čiai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų krei­pia­si į spe­cia­lis­tus dėl pa­blo­gė­ju­sios klau­sos. Dau­ge­liui ten­ka įsi­gy­ti klau­sos apa­ra­tus. Ar ži­no­te, kad klau­sos apa­ra­tą, no­rė­da­mi mė­gau­tis klau­sa ir bend­ra­vi­mu su Jums bran­giais žmo­nė­mis, rei­kia rink­tis ati­džiau nei, tar­ki­me, bui­ti­nę tech­ni­ką? „Te­le­vi­zo­rių ar­ba šal­dy­tu­vą įsi­gi­jo­te, įjun­gė­te ir eksp­loa­tuo­ja­te. Su klau­sos apa­ra­tu kur kas su­dė­tin­giau“, – sa­ko gy­dy­to­jas oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas Eval­das But­kus.

Kad pa­blo­gė­jo klau­sa, žmo­gus ga­li nė ne­jaus­ti

Anot gy­dy­to­jo E. But­kaus, ne­re­tai pa­ts žmo­gus su­pran­ta, kad tu­ri klau­sos su­tri­ki­mo pro­ble­mų, ta­čiau daž­niau­siai jas pa­ste­bi ar­ti­mie­ji, drau­gai ar net vir­ši­nin­kas dar­be. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju tai bū­na be­ne di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja spręs­ti ne­ti­kė­tai iš­ki­lu­sią ar tie­siog pa­ties žmo­gaus įgno­ruo­ja­mą pro­ble­mą.

Knarkimas, mieguistumas, dirglumas – iš pirmo žvilgsnio nekalti simptomai, kurie gali signalizuoti apie rimtą ligą – Obstrukcinę miego apnėją (OMA).

Pastebi partneriai

Miego apnėja – kvėpavimo pauzė miegant, trunkanti ilgiau nei 10 sekundžių. Apie 90 proc. visų miego atvejų miego apnėja yra obstrukcinė, dėl viršutinių kvėpavimo takų pokyčių.

Peršalimas dar vadinamas ūmia kvėpavimo takų infekcija. Pasireiškia vietiniais, kvėpavimo takų pažeidimo simptomais: čiauduliu, sloga, gerklės skausmu, kosuliu ir bendrais negalavimo simptomais: karščiavimu, nuovargiu, galvos skausmu, bendru silpnumu, raumenų skausmingumu. Ligą sukelia virusai, ne bakterijos, todėl peršalimas nėra gydomas antibiotikais ir antibiotikai negali būti naudojami peršalimo profilaktikai. Antibiotikais gydomos, jeigu yra reikalinga, virusinės infekcijos paveiktos bakterijų sukeltos komplikacijos: sinusitas, ausies uždegimas, adenoiditas, bronchitas ir plaučių uždegimas.

sukurta MobStudio.biz 

į viršų